Het fietsplan nog interessanter voor bedrijven

De administratieve lasten rondom de fiets van de zaak en het fietsplan worden verlicht. Eerder had minister Van Rij al aangekondigd dat het makkelijker gemaakt moet worden om een fiets van de zaak beschikbaar te stellen vanuit de werkgever aan de medewerker.

Wat was er aan de hand? Op de dagen dat iemand met de fietsvan de zaak naar het werk komt mogen er geen onbelaste reiskosten vergoed worden. Voor de reiskostenvergoeding moet de werkgever aannemelijk maken hoeveel dagen een medewerker over het algemeen naar een vaste plek komt voorzijn of haar werkzaamheden. Officieel moest dus een administratie worden bijgehouden om te bepalen op welke manier iemand per dag naar het werk kwam. De bewijslast hiervoor lag uiteindelijk bij de werkgever.Waar gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoersmiddelen, in het bijzonder als de één ter beschikking is gesteld en de ander privé is, ontstaat de last om dit goed uit te werken en te monitoren.Tegelijkertijd is het ook niet wenselijk dat werkgevers dusdanig veel moeite hebben met de bewijslast dat ze besluiten in het geheel geen fiets van de zaak aan te bieden,” stelt Van Rij.

Hoe werkt het fietsplan 2023?

Een praktijkvoorbeeld; een medewerker zonder fiets van de zaak ontvangt een vaste reiskostenvergoeding krijgt van 100,- netto. Hij voorziet alleen in de lente en een deel van de zomer met de fiets te komen op 2van de 5 dagen. Een reële afspraak is dan dat iemand gedurende 50%  van het jaar (6 van de 12 maanden) in 40% (2op de 5 dagen) van de gevallen op de fiets komt. Deze medewerker zou dus over het jaar 20% (50% van 40%) minder onbelaste reiskosten vergoed mogen krijgen en ontvangt dus nog 80,- in plaats van 100,- netto. De andere 20,- kan de werkgever weer investeren in het leasetarief als (extra) werkgeversbijdrage.

Op onze handige calculator kun je precies berekenen wat de invloed van deze nieuwe regel is voor jouw persoonlijke situatie. Vink aan Reiskosten meenemen in berekening en vul de gegevens in zoals ze voor jou van toepassing zijn op onze fietsplan pagina.

Meer informatie over het NML fietsplan vind je hier